Gode søkertall for IGP

I dag kom søkertallene fra samordnet opptak, og de viser økning for alle studieprogrammene ved IGP. Tekniske geofag har størst økning, men også bachelor geologi og petroleumsfag har økning i antall studenter.

Nøkkeltall:

Tekniske geofag: 91 primærsøkere (50 i 2018) – 3,7 søkere per studieplass

Bachelor geologi: 88 primærsøker (72 i 2018) – 3,4 søkere per studieplass

Petroleumsfag: 37 primærsøkere (33 i 2018) – 1,9 søkere per studieplass

Les mer om søkertall på Innsida

Se videosak om søkertallene her: