Daniel Wehner har disputert

Hans avhandling har tittelen «Experimental Studies of the Acoustic Signal generated by Marine Seismic Sources». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Anton Ziolkowski, University of Edinburgh, Senior Acquisition Geophysicists Jan Langhammer, TGS Global Services og professor Rune Martin Holt, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen «Frequency dependence and attenuation: «What can be learned from rock physics, and can it be applied in seismic?». Hovedveileder har vært professor Martin Landrø, og medveileder professor Børge Arntsen,