IGPs satsning på mineralutvinning profileres

Direktoratet for mineralutvinning har et annonsebilag i Dagens Næringsliv i dag, hvor en helside er viet til IGPs satsning på bærekraftig mineralutvinning. Professor Rolf Arne Kløv intervjues om satsningen og nybygget som er under oppføring, og som skal huse dette nye senteret. Se hele annonsen her.