IGP i Toronto

Rune Berg-Edland Larsen og Egil Tjåland deltar i den norske delegasjonen, ledet av statssekretær Magnus Thue, som er i Toronto denne uken. Formålet med reisen er å fremme nordisk mineralnæring, og få innspill til arbeidet med en verdiskapende, bærekraftig og næringsvennlig mineralpolitikk, se oppslag på Nærings- og fiskeridepartementets nettside. De skal også delta på verdens ledende mineralmesse, Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), og i tillegg vil statssekretæren formelt åpne Nordic Mining Day.