Ny filmsnutt om marin gruvedrift

Dypt nede på havbunnen på norsk sokkel kan det ligge dyrebare mineraler og metaller som verden trenger. NTNU har fått i oppdrag å undersøke om det er mulig og ønskelig å utvinne disse ressursene, og om marine mineraler kan bli et nytt norsk industrieventyr. Se nettsiden for MarMine, ledet av Kurt Aasly. Nå går forskningsinstitusjoner, industri og myndigheter sammen for å danne et «landslag» kalt Norsk Forum for Marine Mineraler, NMM, som skal jobbe med å løse utfordringene rundt en slik virksomhet. Se en ny filmsnutt laget av vår kommunikasjonsrådgiver, Jon Are Nilsen.