ODs ressursrekneskap per 31. desember 2018

Ved utgangen av fjoråret var Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikke påviste petroleums­ressursar på norsk kontinental­sokkel ca. 15,6 milliardar standard kubikkmeter olje­ekvivalentar. Dette er en økning på 24 millionar siden forrige ressursregnskap. Til nå er 47 prosent av de totale ressursene produsert. Se ODs nettsider.