Nettverksmøte for UoH hos Norog

Norsk olje og gass arrangerte i dag et nettverksmøte i deres lokaler i Oslo. Norogsjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ledet møtet, som fokuserte på rekruttering av studenter til petroleumsrelaterte studier ved universiteter og høgskoler i Norge. Fra NTNU deltok instituttleder Egil Tjåland, som også holdt innlegg. Se agenda og deltakerliste.