IGP deltar i 5 nye Petromaks 2-prosjekter

Forskningsrådet presenterte i går de nye tildelingene fra Petromaks 2-programmet, se her. Ni nye KPN-prosjekter og 4 forskerprosjekter ble tildelt midler, hvorav 5 har deltakelse fra IGP. Prosjekttitlene og personer fra IGP kan ses her.