Alexander Michels har disputert

Hans avhandling har tittelen «Geophysical Mapping and Paleomagnetic Study of the Leka Ophiolite Complex». Bedømmingskomiteen har bestått av professor Kenneth P. Kodama, Lehigh University, USA, forsker Trond Slagstad, NGU, professor Mai Brit Mørk, NTNU og professor Per Terje Osmundsen, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen “Obtaining a paleomagnetic pole from an ancient igneous body or suite of sedimentary rocks: fundamentals and applications”. Hovedveileder har vært professor Suzanne McEnroe og medveileder professor Christine Fichler, begge ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU.