Shellprisen for mastergradsarbeid til IGP-student

Under NGFs Vinterkonferanse tirsdag fikk Eric James Ryan tildelt Norske Shells Geopris. Prisen er en utmerkelse og belønning til hovedfagsstudenter eller nylig uteksaminerte geologer for beste muntlige presentasjon av eget hovedfagsarbeid ved Vinterkonferansen. Hans veiledere har vært Giulio Viola og Bjørn Eske Sørensen. Ryan er nå PhD-stipendiat ved IGP. Se oppslag på geoforskning.no