NTNUs Drillbotics team i Journal of Petroleum Technology (JPT)

En gruppe studenter ved NTNU, 4 fra petroleum-programmet og én fra kybernetikk, deltok i fjor i Society of Petroleum Engineers (SPE) Drillboticskonkurranse, hvor utfordringen var å kunne lage en helautomatisk boremaskin, i modellstørrelse, som kunne bore raskest gjennom en betongkloss med ukjent innhold. Konkurrerende studentgrupper fra hele verden deltok, og NTNU-gruppen vant overlegent, se artikkel.