NTNU er med på statsministerens besøk til India

En stor næringslivsdelegasjon med statsministeren i spissen besøker i disse dager India. Norsk-indisk samarbeid om hav og fremme av de globale bærekraftsmålene er blant tema på dagsorden i samtalen med Indias statsminister Modi. Se regjeringens oppslag om besøket her. Instituttleder Egil Tjåland er i delegasjonen, og fronter universitetenes satsning på såkalt blue mining.