Olje- og gassproduksjon i november

OD har publisert foreløpige produksjonstall for november, som viser en væskeproduksjon på 1880000 fat/dag, som er en oppgang på 1 % i forhold til oktober.  Det totale gassalget var på 10,2 GSm3, som er 3 % lavere enn i oktober.