Norsk olje og gass når nye høyder

Etter at oljeproduksjonen har sunket jevnt og trutt siden 2004, anslår nå Rystad Energy at totalproduksjonen av olje og gass vil bli rekordstor i 2024, se oppslag i E24. Johan Sverdrup-feltet er selvsagt den største bidragsyteren til dette, men i tillegg bidrar mange mindre utbygginger. Equinor forventer å bore like mange brønner i de neste 10 årene som ble boret i de siste 50 årene.