Besøk fra Oljedirektoratet

En gruppe på 14 fagfolk fra geologiavdelingen i Oljedirektoratet besøkte instituttet i dag. Formålet med besøket var å informere om ODs aktiviteter samt innhente informasjon om IGPs forsknings- og utdanningsaktiviteter.