Vegar Stenhjem Hagen holdt foredrag på OG21 Forum 2018

PhD-kandidat Vegar Stenhjem Hagen var instituttets representant på OG21 Forum 2018, som ble avholdt i Oslo 29.11.18. Hans foredrag hadde tittelen «Seismisk inversjon – tilnærminger og usikkerhet». Foredraget kan lastes ned her.