NTNU deltar i den første Sustainable Blue Economy Conference

Sustainable Blue Economy Conference arrangeres i disse dager for første gang, og holdes i Nairobi, Kenya. Deltakerne fra Norge inkluderer bl.a. utviklingsminister Nicolai Astrup. Fra NTNU deltar instituttleder Egil Tjåland. Informasjon om konferansen finnes her.