Bergdagen 2018 ble avholdt i går

Bergdagen i år var en stor suksess med over 120 studenter som besøkte de rundt 20 stands som industrimedlemmene i Bergringen sto bak. Bergringen også delte ut Bergringenpriser for beste masteroppgaver  for årene 2017 og 2018 2018 og 2017. De som vant prisene er følgende:

2018

Geologi: Sunniva Skuset med masteroppgaven «Utløysning av sørpeskred i ulike snøtyper», og Tekniske geofag: Aurora Louise Lucia Simonsen med masteroppgaven «Updated Norwegian In-Situ Rock Stress Database»

2017

Geologi: Bergliot Kulsrud Storruste med masteroppgaven «Deciphering magmatic processes in the 565 Ma Umbukta gabbro, Rødigsfjellet Neppe Comples, Northern Norway», og Tekniskegeofag: Ragnhild Rostad med masteroppgave tittel «Hydro-geological Analysis of the Tellnes Mine, Norway»