Besøk fra Oljedirektoratet

En stor gruppe av fagfolk fra Oljedirektoratet besøkte instituttet i dag for å få informasjon om våre aktiviteter, spesielt innen økt oljeutvinning og innen digitalisering. Presentasjoner ble gitt av Egil Tjåland, Carl Fredrik Berg, Ole Torsæter og Thiago Lima. I tillegg fikk de en omvisning i reservoarlaboratoriene.