IGP ved ARMS10-konferansen i Singapore

Seks personer fra faggruppen ingeniørgeologi var i Singapore forrige uke for å delta i ARMS10 – The 10th Rock Mechanics Symposium. Gruppen består av professorene Bjørn Nilsen, Krishna Panthi og Charlie Li, og stipendiatene Bibek Neupane, Lena Selen og Henki Ødegaard. ARMS10 er et Internasjonal Symposium under ISRM – International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering, bestående av 61 medlemsland og 8200 enkeltmedlemmer. Av medlemslandene er 31 i Europa. Professor Charlie Li er ISRMs visepresident for Europa. EUROCK 2020 arrangeres av ISRM i Trondheim i 2020. Stipendiat Henki Ødegaard er leder av organisasjonskomiteen og  professor Charlie Li er leder av teknisk komite. Omtrent 500 personer forventes å delta i konferansen. Se også ISRM’s News Release av Council Meeting som ble avholdt tirsdag i Singapore.