Zeudia Pastore har disputert

Hennes avhandling har tittelen: «Geophysical Mapping of the Mafic and Ultramafic Rocks of the Seiland Igneous Province from the Kilometer to the Micrometer Scale». Bedømmingskomiteen har bestått av: Research Geophysicist Richard J. Blakely, U. S. Geological Survey, Professor Hans-Jürgen Götze, Kiel University (CAU) og førsteamanuensis II Marco Brönner, NTNU. Prøveforelesningens tittel var: “Gravity gradient data application in mineral exploration: benefit and limitations of this methodology”. Hovedveileder har vært professor Suzanne McEnroe og medveileder professor II Christine Fichler, begge IGP, NTNU.