Norwegian Forum for Underwater Mining er etablert

En lang rekke norske interessenter i marin gruvedrift fra forskningsinstitusjoner, forvaltning og industri møttes på Gardermoen i dag for konstituering av organisasjonen Norwegian Forum for Underwater Mining, NUMi. Møtet ble ledet av instituttleder Egil Tjåland, og flere av IGP/IVs ansatte deltok, inkludert prodekan for forskning, Ingrid Schjølberg. Adm. dir. for NOROG, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen,  deltok også i debatten. Egil Tjåland ble valgt som «Secretary General» for organisasjonen. Se video.