Norsk olje og gass besøker NTNU

Norsk olje og gass, Norog, besøkte i dag NTNU. Adm. dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og rådgiver Benedicte Solaas møtte Ingrid Schjølberg, Egil Tjåland og Jon Kleppe for gjensidig oppdatering av aktiviteter knyttet til olje- og gassnæringen, marin mining og autonom transport på vann. Universitetenes, og særlig NTNUs viktige rolle innen utdanning og forskning ble understreket av Schjøtt-Pedersen. Det er utfordrende for industrien rekrutteringsmessig på kort sikt, siden det anslås at 24000 personer skal ansettes innen 2022. Se også video på facebook.