Oppstartsmøte for BRU21 phd- og postdok-kandidater

BRU21 har nå på plass mange phd- og postdok-kandidater ved flere av NTNUs institutt og det første felles velkomst- og oppstartsmøte mellom kandidatene, veiledere og BRU21s ledelse ble holdt forrige uke.

 

Agendaen omfattet:

  • Introduksjon av deltakerne
  • Presentasjon av BRU21-programmet
  • Beskrivelse av forskningsprogrammet i BRU21
  • Lunch og mingling