Besøk fra Ghana

Kwarme Nkrumah University of Science and Technology, KNUST, kan bli kalt «Ghanas NTNU», med lignende struktur og størrelse. Denne uken besøkte Provost for College of Engineering, Mark Adom-Asamoah, og Department Head for Petroleum Engineering, Kwabena Britwum Nyarko, NTNU for diskusjoner om fremtidig samarbeid. Ghana har oljevirksomhet til havs, og besøket var fokusert på dette, men de er interessert i samarbeid innen alle ingeniørfag. Aker Energy er i ferd med å bygge opp et nytt oljeselskap der, og flere norske leverandører er etablert i Accra-området. Ghana er det landet i Afrika som har hatt flest studenter ved NTNU, og i vår ble det etablert et eget alumnikontor i Accra. NTNUs alumniorganisasjon arrangerte en mottakelse på Lerchendal gård mandag kveld, hvor mange afrikanske studenter samt en rekke ansatte ved NTNU deltok. Prorektor Bjarne Foss var vert, se billedserie. I løpet av besøket møtte de en rekke institutter og faggrupper, samt dekanus for IV-fakultetet.