Bilder fra BRU21-pressekonferansen under ONS

Pressekonferansen ble holdt under ONS onsdag 29. august. Statssekretær Ingvild Smines Tybring-Gjedde åpnet konferansen, og Egil Tjåland presenterte innhold og status for programmet. Mange av selskapene som støtter programmet faglig og økonomisk deltok med innlegg hvor de understreket viktigheten av dette initiativet. Se bilder.