Babak Khodabandeloo har disputert

Hans avhandling har tittelen «Modeling and Characterizing Acoustic Signals from Cavity Clouds Generated by Marine Seismic Air-Gun Arrays – Implications for Marine Mammals». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Michele Pipan, University of Trieste, professor Tor Arne Johansen, UiB og professor Børge Arntsen, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen “Numerical simulation of seismic wavefields”. Hovedveileder har vært professor Martin Landrø, Institutt for elektroniske systemer, NTNU og medveileder professor Ståle Emil Johansen, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU.