Lucas Shibo Xu har disputert

Avhandlingen hans har tittelen “Seismic Data Processing in Orthorhombic Anisotropic Media”. Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Dirk Gajewski, Universitetet i Hamburg, Principle Research Geophysicist Vetle Vinje, CGG, og Adjuct Professor Ketil Hokstad, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen “Maslov asymptotic theory and its applications”. Hovedveileder har vært Professor Alexey Stovas, Institutt for geovitenskap og petroleum og medveileder Professor Tariq Alkhalifah, King Abdullah University of Science and Technology.