Første spadestikk for det nye laboratoriebygget ble tatt i dag

NCC Building og Lusparken Arkitekter har signert kontrakt med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om bygging av nytt 2617 kvadratmeter stort laboratoriebygg på Valgrinda i Trondheim. I dag ble det første spadestikket tatt, se video.  NRK Midtnytt dekker saken i kveld. Se også oppslag og video på NCCs nettsider.