NTNU arrangerer workshop i Rio de Janairo

Med utspring i IO-senteret ved instituttet blir det i disse dager arrangert den 7. workshop på produksjonsoptimalisering i Rio, nå med støtte fra INTPART.  Deltakere er, i tillegg til NTNU, universiteter og bedrifter i Brasil, og arrangementet avholdes ved Petrobras’ forskningssenter i Rio, CEMPES. Fra NTNU deltar bl.a.  Alexey Pavlov, Arild Nystad og Morten Hovd (kybernetikk).