Sneha Sayindla har disputert

Avhandlingens tittel er «Study of cuttings transport using oil-based and water-based drilling fluids». Bedømmingskomiteen har bestått av Associate Professor Evren Ozbayoglu, University of Tulsa, Bore- og kompletteringsleder Tor Henry Omland, Statoil og førsteamanuensis Sigve Hovda, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen «The criticality of particle size monitoring during drilling operations». Hovedveileder har vært professor Pål Skalle, og medveileder professor James Dawson, Institutt for energi- og prosessteknologi.