Besøk av Schlumberger and Google

En gruppe fra Schlumberger og Google besøkte instituttet i dag for presentasjoner og diskusjon om Cloud Computing. Schlumberger samarbeider med Google om overføring av deres programmer til Cloud Computing. Dette gir brukere tilgang til massiv regnekapasitet uten selv å eie kraftige datamaskiner. Dette kan også være et tilbud til utdanning og forskning ved instituttet. Deltakere fra NTNU: Mathias Bellout, Carl Fredrik Berg, Dicky Haris Hidaya, Oras Mkinga, Brage Kristoffersen, Kristoffer Lund Vik-Langlie, Lyuan Xing og Jon Kleppe.