Mario Orlando Morales Cárdenas har disputert

Tittelen på hans avhandling er: «Assessment on the Decisive Parameters for Open Pit Slopes – A contribution based on a mine in hard rock environment». Følgende komite har vurdert arbeidet: professor Jonny Sjöberg, Luleå University of Technology, senior ingeniørgeolog Vidar Kveldsvik, Norges geotekniske institutt (NGI) og professor Bjørn Nilsen, NTNU. Det foreskrevne emnet for prøveforelesningen var: «Effects of blast vibrations and seismic activity on the stability of rock slopes and rock cuts». Professor Krishna Kanta Panthi, Institutt for geovitenskap og petroleum, har vært kandidatens hovedveileder.