Benjamin Werner har disputert

Avhandlingen hans har tittelen «The Influence of Drilling-Fluid Rheology on Cuttings-Bed Behavior». Bedømmings-komiteen har bestått av Associate Professor Evren Ozbayoglu, University of Tulsa, Drilling/Completion Supervisor Tor Henry Omland, Statoil og førsteamanuensis Sigve Hovda, NTNU. Den oppgitte tittelen på prøve-forelesningen var “The essence of mud removal during casing cementing operations”. Hovedveileder har vært professor Pål Skalle og medveileder forskningssjef Alf Glein Melbye, SINTEF.