Norsk olje- og gassproduksjon øker

Oljedirektoratets «Sokkelåret 2017» viser stor aktivitet på norsk sokkel. Den samlede olje- og gassproduksjonen økte for 4. år på rad, og vil fortsette å øke i neste 5-årsperiode. Det ble satt ny rekord i gasseksport med 124 Gm3. Væskeproduksjonen gikk litt ned, men vil øke igjen når Johan Sverdrup-feltet kommer i produksjon på slutten av 2019. Det er i dag 85 produserende felt på norsk sokkel, inkl. de fem nye feltene som ble satt i produksjonen i 2017. Ni nye felt er for tiden under utbygging.