Novemberkonferansen i Rio avholdt for 5. gang

Forrige uke ble den 5. Novemberkonferansen avholdt i Rio de Janeiro. Arrangør er den såkalte SINOS-alliansen, bestående av SINTEF, UiO, IFE, UiS, IRIS, UiB og NTNU, sammen med utvalgte universiteter i Brasil, med sterk støtte av Innovasjon Norge og generalkonsulatet i Rio, se programmet. Faglige innlegg fra NTNU ble holdt av Sigbjørn Sangesland (subsea) og Egil Tjåland (digitalisering)