Eldar Baykiev har disputert

Avhandlingen har tittelen «Analysis of Satellite Magnetic Data to Explore Lithospheric Magnetisation». Evalueringskomiteen har bestått av Professor Richard Holme, University of Liverpool, Adjunct Professor Roman Pasteka, Comenius University, Bratislava og Adjunct Professor Christine Fichler, NTNU.
Prøveforelesningens tittel var “Application of magnetic methods in archeology”
Hovedveileder har vært Professor Jörg Ebbing, IGP og medveiledere forsker Marco Brönner og forsker Karl Fabian, begge ved NGU.