Lutz Mütschard har disputert

Avhandlingen hans har tittelen «On Processing and Inversion of Marine Magnetotelluric Data». Vurderingskomiteen har bestått av Professor Evert Slob, Delft University of Technology, Principal Scientist Jan Petter Morten, EMGS og Professor Børge Arntsen, NTNU. Prøveforelesnings tittel var “Joint inversion of seismic and EM data – current status and the road ahead”. Hovedveileder har vært Professor Ketil Hokstad, og medveileder Professor Bjørn Ursin, begge Institutt for geovitenskap og petroleum.