Besøk fra Brasil

En gruppe fra Petrobras besøker NTNU denne uken for å diskutere mulig samarbeid knyttet til digitalisering innen olje og gass. Besøket omfatter besøk til IGP og ITK og diskusjoner med relevante faggrupper. Delegasjonen består av Paulo Homero Lourenço Ferreira, General Manager, Operations, Maintenance and Decommissioning, Anderson Christino da Silva, Naval Architect and Allan Rodrigo Martins Gaban, Equipment Engineering.