Bjørn Frengstad er blitt innstilt som professor i ingeniørgeologi

Frengstad har tidligere vært seniorforsker ved Norges geologiske undersøkelser (2002-2014) og var leder for Grunnvanns-seksjonen i fem år (2007 – 2012). Han har også vært amanuensis ved NTNU og konsulent ved Universitetsstudiene på Svalbard, UNIS. Han tok en doktorgrad (Dr.ing.) i hydrogeokjemi ved NTNU (2002) og en mastergrad (siv.ing.) i ingeniørgeologi ved NTH (1990). Han har også lederutdanning fra Befalsskolen for Hærens Sanitet (1983-85).