NTNU og Aker BP samarbeider om utvikling av programvare for seismisk avbildning

Institutt for geovitenskap og petroleum og Aker BP har inngått et pilotprosjekt som omhandler samarbeid om utvikling av programvare for seismisk avbildning. Samarbeidet skal komme utdanning og forskning til gode ved NTNU, samt utvikling, leting og produksjon hos Aker BP. Det vil også bli arrangert en rekke workshops innen tematikken seismisk avbildning og inversjon. Kontaktpunktet ved NTNU er Professor Børge Arntsen, og Dr. Espen Birger Raknes ved Aker BP.