Kontrollingeniør Jens Anders Volden i Statens vegvesen fann denne kalkpartskrystallen under tunneldriving på E39 Svegatjørn–Rådal. (Foto: Geir Brekke)

Tidligere IGP student Jens Andre Volden sikret krystall i tunnel

Statens vegvesen sin kontrollingeniør, og tidligere masterstudent i tekniske geofag ved IGP,  Jens Andre Volden sikret  en stor krystall-klump under driving av Råtunnelen på E39 Svegatjørn–Rådal. Her kan du lese hele saken:

Foto: Geir Brekke