Bjørn Nilsen intervjuet i Samferdsel og Infrastruktur

Samferdsel & Infrastruktur er en nyhetstjeneste for samferdselsektoren og aktører innen infrastruktur. I en artikkel om morgendagens tunneler har de intervjuet utvalgte fageksperter om fagområdet har utviklet seg de siste årene, og hvordan den videre utviklingen forventes å bli. Professor Bjørn Nilsen ved vårt institutt er en av ekspertene som er intervjuet.