Finansavisen har oppslag om studentsøknaden til petroleumsfag

Samordna opptak har utgitt endelige tall for årets opptak av studenter ved universiteter og høgskoler, og i dagens utgave av Finansavisen er opptaket til petroleumsfag ved NTNU viet oppmerksomhet, og instituttleder Egil Tjåland er intervjuet om utviklingen.