Tildelt stort INFRASTRUKTUR-prosjekt av NFR

NTNU (Institutt for materialteknologi og Institutt for geovitenskap og petroleum) i samarbeid med NGU og SINTEF Materialer og kjemi har blitt tildelt INFRASTRUKTUR-prosjektet  Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation (MiMaC) av Norges Forskningsråd.

Målet med MiMaC er å etablere et verdensledende laboratorie for multi-skala og multi-dimensjonal strukturkarakterisering og høysensitivitets kjemiske analyser av mineraler, metaller og avanserte nanomaterialer, og vil styrke allerede eksisterende infrastruktur i Trondheim.

Dette vil styrke det grunnleggende og anvendte forskningsmiljøet og bidra til utvikling og innovasjon innenfor mineral- og metallurgi-industri.