Besøk av Schlumberger

Lederen for Schlumberger Research Center i Stavanger, Massimo Virgilio, sammen med Jarl Eirik Tronerud og Trygve Randen besøkte NTNU i dag for å besøke nyopprettede Telenor AI Lab på IDI, og også IGP. Her ved instituttet ble det særlig lagt vekt på videreføringen av BRU21 innen digitalisering og automatisering innen olje og gass. Instituttet vil følge opp dette eller sommeren.