ITA-AITES World Tunnel Congress avholdes i Norge

ITA, International Tunnelling Association, arrangerer hvert år sin store World Tunnel Congress. Årets kongress, WTC-2017 foregår i Bergen 9.-15. juni, med NFF (Norsk Forening for Fjellsprengnings-teknikk) som ansvarlig nasjonal samarbeidspartner, se: http://wtc2017.com/

Det er påmeldt rundt 1500 deltakere fra nærmere 50 ulike land til WTC-2017. Hoveddelen av kongressen starter 12. juni, med åpningstale av kronprins Haakon som høydepunkt under åpningsseremonien. http://wtc2017.com/news/

HKH Kronpris Haakon åpnet kongressen
HKH Kronpris Haakon åpnet kongressen (Bilde av Bjørn Nilsen)

Hovedtema for kongressen er «Surface challenges – Underground solutions». Representanter fra IGP har vært sterkt involvert i planleggingen av konferansen, med Bjørn Nilsen og Eivind Grøv som medlemmer av organisasjonskomiteen og ledere av henholdsvis «Scientific Committee» og «International Advisory Committee». I Scientific Committee har også mange flere fra IGP gjort en stor innsats, se:

Scientific Committee
Advisory Committee

Det ble mottatt ca. 760 abstracts til WTC-2017, hvorav 486 ble akseptert, og dette resulterte i 335 aksepterte papers. Under kongressen vil 120 av disse bli presentert muntlig og de øvrige i postersesjoner.