UT Austin besøk til NTNU sammen med IEA

I dag fikk instituttet besøk fra Universitetet i Texas, Austin med instituttleder Jon E. Olson fra Department of Petroleum & Geosystems Engineering og Jostein Dahl Karlsen, leder for  IEA Gas & Oil Technologies Implementing Agreement for å diskutere fremtidig samarbeid og utveksling av vitenskapelig ansatte og studenter.visited our department and we had discussions on future collaboration and exchange of faculty and students.

Fra instituttet deltok Egil Tjåland, Jon Kleppe, Sigbjørn Sangesland og Patrick Reurink.