GEMMS Kick off Partnership Program for North America

Kick-off seminar for long-term projects awarded in 2016  SIU programmes UTFORSK and the Partnership program for North America, ble holdt i Bergen 7. Juni. Professor Rune Berg-Edland Larsen leder partnership programmet «Green Management of Mineral reSources» (GEMMS), som er et samarbeid mellom Texas Tech University (TTU) og NTNU. Målet er at P.hd- og masterstudenter innen berggrunns- og malm-geologi kan tilbringe1-6 måneder på hvert universitet. Studentene vil få finansiert reise og opphold og mulighet til å delta på undervisning, utføre laboratoriearbeid og feltkurs. Dette er unik mulighet for utveksling og forskningssamarbeid.

 

Nettverksbygging og kick off for prosjekter som har fått tildeling av SIU
Grupperarbeid og gode diskusjoner