Dawid Szewczyk har disputert

Avhandlingens tittel er ”Frequency Dependent Elastic Properties of Shales – Impact of Partial Saturation and Stress Change”. Bedømmingskomiteen har bestått av Senior Lecturer Ludmila Adam, University of Auckland, Professor Tor Arne Johansen, Universitetet I Bergen og Professor Ståle Johannsen, NTNU. Prøveforelesningens tittel var ”Electromagnetic wave propagation in rocks from milliHertz to GigaHertz – the physics behind and industrial applications”. Hovedveileder har vært Professor Rune Holt og medveileder Professor Andreas Bauer.